Lista funkcjonalności

 • Home
 • /
 • Lista funkcjonalności

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

Aplikacja webowa
Aplikacja mobilna
API

 

Aplikacja AgenDialer jest przeznaczona do zarządzania i komunikacji
mobilnych pracowników i współpracowników.

Składa się ona z 3 głównych elementów:

feature

Aplikacja webowa

portal WWW do zarządzania i korzystania z usług AgenDialera...

Czytaj więcej
feature

Aplikacja mobilna

Natywna aplikacja na systemy android, dialer, terminarz, książka adresowa...

Czytaj więcej
feature

API - serwer aplikacji

system zarządzania aplikacją - Integracje, dokumentacja...

Czytaj więcej
case

Funkcjonalności:

Zarządzanie personelem

 • Logowanie w systemie – rejestrowanie czasu pracy na podstawie danych logowania
 • Zmiana statusu dostępności użytkownika dla obsługi przychodzących połączeń telefonicznych
 • Rejestracja i nagrywanie telefonicznych połączeń wychodzących
 • Włączanie dostępności użytkownika dla połączeń służbowych
 • Lokalizacja GPS użytkowników aplikacji mobilnej
 • Zadania i terminarz umożliwiający planowanie, przydzielanie, koordynację i wykonywanie zadań
 • Powiadomienia tekstowe – komunikacja oraz polecenia wyświetlane w aplikacji

Aplikacja webowa

Portal www posiada następujące elementy:

LISTA POŁĄCZEŃ

przychodzących i wychodzących

LISTA UŻYTKOWNIKÓW

z możliwością edycji parametrów

LAYOUT

tworzenie i edycja wyglądu

LOKALIZACJA

lokalizacja GPS użytkowników

ZADANIA (TERMINARZ)

dodawanie i edycja zadań

POWIADOMIENIA

wysyłanie i odbieranie wiadomości


LISTA POŁĄCZEŃ

Zawiera wykaz oraz dane poszczególnych połączeń przychodzących na infolinię firmową lub służbowy numer wirtualny oraz połączeń realizowanych przez aplikację mobilną AgenDialer. Lista połączeń jest filtrowana na podstawie uprawnień danego użytkownika.

 • Administrator (manager) jest uprawniony do przeglądania połączeń
  wszystkich użytkowników aplikacji AgenDialer FSM.
 • Użytkownik ma dostęp do połączeń własnych oraz innych według
  dodatkowych uprawnień aplikacji (np. przeglądanie historii połączeń klienta z własnej
  listy połączeń).
case

LISTA UŻYTKOWNIKÓW

Administrator aplikacji ma uprawnienia do edycji użytkowników oraz samego systemu, w tym:

 • edycja użytkowników (dodawanie, edycja uprawnień i kasowanie danych)
  • określenie statusu użytkownika
   • zewnętrzny – logowanie do systemu zewnętrznego
   • wewnętrzny – logowanie do aplikacji Agendialer
  • numer abonencki urządzenia
  • login i hasło
 • zmiana wyglądu personalizowanie aplikacji
 • edycja adresów stron internetowych dodawanych w aplikacji
  (własnych lub stron pomocnych dla użytkownika w realizacji zadań – zalecane są strony przeznaczone do wyświetlania na urządzeniach mobilnych),
 • aktywowanie modułu lokalizacji GPS urządzenia (użytkownik podczas uruchamiania aplikacji mobilnej będzie wyrażał zgodę na lokalizowanie urządzenia. Lokalizowanie działa jedynie w przypadku zalogowanego użytkownika aplikacji).
case

LAYOUT

Moduł pozwala na tworzenie i edycję wyglądu aplikacji mobilnej. Zawiera wizualizację tzw. wireframe oraz wymienione elementy wyglądu z możliwością ich importu i zapisaniu wyglądu ostatecznego.

Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku kategoryzacji użytkowników lub tworzenia indywidualizowanych wersji aplikacji (on demand – na życzenie).

case

LOKALIZACJA

Moduł lokalizacji zalogowanych użytkowników aplikacji AgenDialer zawiera mapę z wizualizacją geograficzną oraz listą użytkowników.

Dostępne są aktualne informacje o współrzędnych geograficznych meldunku aplikacji mobilnej, dacie i godzinie raportu, dokładności lokalizacji oraz prędkości przemieszczania się użytkownika.

Wszystkie dane są na życzenie archiwizowane, wizualizacja raportów, w tym historia lokalizacji, droga którą przebył użytkownik, będzie dostępna na życzenie w kolejnej wersji aplikacji.

case

ZADANIA (TERMINARZ)

Terminarz umożliwia zarówno dodawanie zadań, jak i ich obsługę. Moduł posiada również metody w API udostępniane klientom na życzenie w celu automatyzacji przekazywania z systemów klienta (CRM, ERP).

Zawiera następujące pola:

 • nazwę użytkownika systemu Agendialer, któremu tworzymy zadanie,
 • nazwę i dane kontaktowe klienta,
 • tytuł i opis zadania,
 • adres www pomocny w realizacji zadania strona klienta, strona produktu lub usługi,
 • data i godzina wymaganej akcji (realizacji zadania),
 • status – domyślny status przy tworzeniu to „do realizacji”, dostępne są statusy systemowe oraz indywidualne (quasi workflow).

Terminarz ma możliwość:

 • wizualizacji lokalizacji adresu na mapach Google w przeglądarce oraz aplikacji mobilnej AgenDialer,
 • automatycznego wykonania połączenia za pomocą aplikacji mobilnej (wywołanej z panelu www lub aplikacji mobilnej),
 • zmiany statusu zadania. ,
 • Workflow jest przewidywany jako rozszerzenie na życzenie klienta .
case

POWIADOMIENIA

Powiadomienia mogą być wysyłane na aplikację mobilną:

 • z portalu www do użytkownika w aplikacji Agendialer,
 • przy użyciu metod API Agendialer,
 • automatycznie z systemu Agendialer (np. powiadomienie o terminach, połączeniach, inne
  wiadomości wspomagające użytkownika).

Powiadomienia mają 4 wersje:

 • FLASH PASSIVE – (tytuł, treść) powiadomienie chwilowe widoczne jedynie na pasku powiadomień smartfona, niezależnie od zalogowania,
 • FLASH ACTIVE – (tytuł, treść) powiadomienie chwilowe, wyświetlane jedynie w pasku zadań, ale wyłącznie dla użytkownika zalogowanego,
 • MESSAGE – (tytuł, treść) wiadomość widoczna w oknie powiadomień smartfona na którym jest zainstalowana aplikacja Agendialer, po kliknięciu w nią użytkownik jest przekierowany do listy połączeń aplikacji mobilnej,
 • CALL TO – (tytuł zadania, numer telefonu) polecenie kontaktu telefonicznego – zadaniem jest telefoniczne skontaktowanie się z klientem.
case

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna posiada następujące elementy:

LOGOWANIE

w celu uzyskania dostępu do danych aplikacji i służbowych

DOSTĘPNOŚĆ

dla telefonicznych połączeń służbowych

DIALER

moduł do wykonywania połączeń służbowych

KSIĄŻKA ADRESOWA

aplikacji mobilnej (layout)

TERMINARZ ZADAŃ

wykonywanie i odczyt


LOGOWANIE

Logowanie do aplikacji mobilnej odbywa się poprzez górną belkę aplikacji na której umieszczone jest logo.

Moduł logowania zawiera pola login i hasło. Po wpisaniu prawidłowych danych można zablokować zmianę samego loginu lub loginu oraz hasła. Czerwony kolor oznacza pola zabezpieczone przed zmianą, natomiast zielone za każdym razem należy wypełnić.


DOSTĘPNOŚĆ

Po zalogowaniu możliwe jest włączanie i wyłączanie dostępności dla telefonicznych połączeń przychodzących. Jeśli status ustawiono jako niedostępny, użytkownik otrzymuje powiadomienia, gdy ktoś próbuje się z nim skontaktować.


DIALER

Użytkownik zalogowany ma możliwość korzystania z aplikacji mobilnej. Okno dialera (wykonywanie połączeń).

Połączenia służbowe realizowane przez aplikację są rejestrowane w bilingu. Ich wykaz dostępny jest z poziomu aplikacji mobilnej, a także w panelu zarządzania Agendialera. Rozmowy mogą być nagrywane, a nagrania udostępniane uprawnionym użytkownikom.


KSIĄŻKA ADRESOWA

Lista kontaktów jest wyświetlana z książki adresowej smartfona. Użytkownik z poziomu listy może wykonać obecnie następujące akcje:

 • zadzwoń – z możliwością rejestracji rozmowy,
 • wyślij SMS – wysyłka wiadomości sms,
 • dodaj event – dodaj termin do kalendarza smartfona.

TERMINARZ ZADAŃ

Terminarz zadań jest modułem umożliwiającym koordynację wykonywania zadań zleconych użytkownikowi. Zadania są generowane w panelu Agendialera lub poprzez API.

Użytkownik otrzymuje powiadomienie w obszarze powiadomień smartfona. Po kliknięciu na zadanie w obszarze powiadomień zostaje przekierowany bezpośrednio do listy zadań.

Przycisk akcji umożliwia:

 • dzwonienie – z możliwością rejestracji rozmowy,
 • lokalizawianie – znajdź lokalizację na mapie,
 • zmianę statusu zadania.

API - serwer aplikacji

dokumentacja API dostępna jest na życzenie, skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu


Formularz kontaktowy